افرا سلطنتی یا نروژی
افرا سلطنتی یا نروژی
افرا سلطنتی یا نروژی کد کالا : t-030

در انبار موجود نمی باشد

افرا سلطنتی یا نروژی

درخت افرا سلطنتی یا نروژی

نام علمی :  Norway maple Royal Red

افرا سلطنتی1

درخت افرا سلطنتی (نروژی)

برگ درخت افرا سلطنتی (نروژی)

برگ درخت افرا سلطنتی (نروژی)