مورد پیوندی جعبه 40 و 45

مورد ( مورت )

مورد درختچه پیوندی مورد (مورت ) با نام علمی : LIGUSTRUM japonicum Texanum topiary نام علمی مورد از نام فارسی آن گرفته شده است .این درختچه بومی نواحی مدیترانه ای است. در این در مناطق نیمه مرطوب مثل لرستان (سپید دشت ) انتشار دارد. درختچه ای است همیشه سبز و به فرم گرد رشد می […]

13,000 تومان خرید