به ژاپنی

به ژاپنی

نام فارسی: به ژاپنی نام انگلیسی:Fliowering Quince  نام علمی: Cheanomeles Japonicea خانواده: Rosaceae درختچه به ژاپنی در اسفند و فروردین ماه نوع: درختچه خزان دار اندازه حد اکثر (متر): 1.5 ارتفاع * 1  گستردگی فرم: گلدانی تا گرد بافت: خشن رنگ برگها: سبز تیره فصل گلدهی: اوایل بهار کاربرد در محوطه سازی ها: پرچینی، کنار […]

12,000 تومان خرید