برگ بو

برگ بو

درختچه برگ بو  نام انگلیسی : Bay Tree نام علمی: Laurus nobilis جنس: Laurus خانواده:  Lauraceae خاستگاه : بومی نواحی مدیترانه ای است. برگ بو از نظر ظاهری به شکل درختچه و یا درختی است که می تواند بین 18-10 متر رشد کند اما می توان آنرا با انجام عملیات هرس بسیار کوتاه تر از این […]

4,000 تومان خرید